30 marca 2022
Zakażenia mikroorganizmami patogennymi

Według informacji Światowej Organizacji Zdrowia w Europie dochodzi do ok. 4 milionów zakażeń szpitalnych rocznie. Z powodu zakażeń każdego roku umiera blisko 40 tysięcy ludzi. Koszty związane z leczeniem zakażeń wynoszą ponad 5 mld euro rocznie. Polskie Towarzystwo Zakażeń Szpitalnych szacuje, że 5 – 10% pacjentów w Polsce jest zagrożonych zakażeniami szpitalnymi. Bezpośrednie koszty ich leczenia to ok. 800 milionów zł rocznie. Problem zakażeń czynnikami patogennymi dotyczy także gabinetów stomatologicznych. W gabinecie stomatologicznym, tak jak w innych gabinetach lekarskich, istnieje zagrożenie infekcją zarówno lekarza dentysty jak i pacjentów (szczególnie dzieci i osób z obniżoną odpornością). Mogą oni ulec zakażeniu wskutek kontaktu z zakażonym pracownikiem medycznym, używanym skażonym sprzętem lub środowiskiem gabinetu stomatologicznego. Ryzyko rośnie jeśli nie są przestrzegane procedury zapobiegania zakażeniom związanym z opieką zdrowotną.

 

Zgodnie z klasyfikacją szkodliwych czynników biologicznych według zagrożenia wyróżniamy m. in.:

 

Z drugiej grupy najczęstszą przyczyną zakażenia są bakterie, grzyby oraz wirusy:

 

Z grupy trzeciej najczęstszą przyczyną zakażenia są:

 

Jednym z najważniejszych środków zapobiegawczych ograniczających ryzyko zakażenia jest odpowiednio przeprowadzana dezynfekcja. Dezynfekcja musi objąć sprzęt medyczny jak również cały gabinetu stomatologiczny (wyposażenie, ściany, podłogi itd.). Najczęściej stosuje się dezynfekcję chemiczno-termiczną jak również chemiczną. Dezynfekcja chemiczno-termiczna łączy działanie środków chemicznych oraz temperatury ponad 60ºC. Dezynfekcja chemiczna polega na zastosowaniu mieszanin chemicznych (specjalistyczne wyroby medyczne lub/i produkty biobójcze), które zawierają substancje aktywne wobec patogenów np. związki na bazie chloru, nadtlenki, czwartorzędowe sole amoniowe, alkohole. W związku z tym wybór odpowiedniego produktu jest zależny od znanego lub spodziewanego skażenia, miejsca zastosowania, rodzaju dezynfekowanego materiału oraz toksyczności wyrobu.

 

W ofercie Higiena-Dent znajduje się szeroki zakres wyrobów medycznych do dezynfekcji w gabinetach stomatologicznych:

 

mgr inż. Krzysztof Kapczyński

SpecChem Firma Konsultingowa

Konsultant Higiena-Dent ds. Wyrobów Medycznych do dezynfekcji