Firma Higiena-Dent powstała z dniem 7 września 2009 roku
Nie bez powodu przyjęła tę nazwę.
higiena
« to nasze przesłanie »
DENT
« to nasze zamiłowanie »

Z artykułami stomatologicznymi można powiedzieć mamy do czynienia od około 1997 roku. Z dużym zaangażowaniem rozwijamy swoje doświadczenia w tej dziedzinie uczestnicząc w licznych szkoleniach, sympozjach, targach etc. Z całym przekonaniem możemy stwierdzić, że jesteśmy dobrymi doradcami oraz sprzedawcami.

«

Zakażenia szpitalne stanowią poważny problem zdrowotny w całym sektorze ochrony zdrowia. Według szacunków Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), zakażenia związane z opieką zdrowotną diagnozuje się codziennie u jednego na 18 pacjentów leczonych w szpitalach w Europie. W raporcie Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób czytamy, że w krajach europejskich zakażenia szpitalne dotykają średnio 7,1% hospitalizowanych pacjentów. Rocznie u 4 131 000 pacjentów notuje się około 4 544 100 przypadków zakażeń.

»

Te dane nas przeraziły, przecież jesteśmy pacjentkami, żonami, matkami… W grudniu 2009 roku mówimy głośno STOP.

 

Przed samymi Świętami Bożego Narodzenia wjeżdża do nas pierwsza dostawa najlepszej jakości środków do dezynfekcji. Wtedy jeszcze pod nazwą ORO CLEAN CHEMIE AG. Dziś dedykowane ciężarówki dostarczają nam ulepszane z miesiąca na miesiąc produkty. Teraz już pod nazwą HYGIENE360.

TO PROSEPT - bogaty, ekonomiczny, nowoczesny
Nasi stali odbiorcy wiedzą, że już brudne ręce, zanieczyszczona odzież, niejałowy sprzęt medyczny, nadkażony sprzęt niemedyczny oraz skażone otoczenie pacjenta jest im obce.
POSTAWILI TAK JAK MY
NA HIGIENĘ I BEZPIECZEŃSTWO

Firma Hygiene360, została założona w 1980 r., opracowuje i produkuje wysokiej jakości produkty do profilaktyki i kontroli zakażeń dla pracowników ochrony zdrowia.

W ciągu ostatnich 39 lat firma, Hygiene360 stworzyła wszechstronną ofertę szybkodziałających środków do dezynfekcji, wprowadziła również na rynek innowacyjne materiały eksploatacyjne, które chronią „biały personel” przed zakażeniami. W placówkach służby zdrowia występuje wyższe ryzyko migracji drobnoustrojów, zatem producent środków do dezynfekcji, firma Hygiene360, oferuje wszechstronny wybór środków dezynfekcyjnych i środków czystości przeznaczonych do stosowania w obiektach opieki zdrowotnej.

PROSEPT ® to linia OCC Switzerland, jednego z wiodących producentów produktów przeznaczonych do kontroli zakażeń na rynek stomatologiczny i medyczny.

Firma ta ma wieloletnie doświadczenie w produkcji środków do dezynfekcji rąk, wycisków, systemów ssących, powierzchni oraz instrumentów. PROSEPT ® oferuje szerokie portfolio produktów, które obejmuje ww. produkty oraz artykuły jednorazowego użytku, tj. rękawiczki i maseczki. Jeśli prostota, wydajność i opłacalność mają decydujące znaczenie przy wyborze środków dezynfekujących, rozważ PROSEPT ®. Wszystkie te produkty są opracowywane w szwajcarskich laboratoriach, oferują szerokie spektrum oraz szybkie czasy działania. Środki dezynfekujące PROSEPT ® są dostępne w małych butelkach oraz większych, ekonomicznych kanistrach.