16 stycznia 2023
Dezynfekcja sprzętu stomatologicznego i instrumentów medycznych

Dezynfekcja sprzętu stomatologicznego i instrumentów medycznych

 

Aby zachować czystość i bezpieczeństwo każdej placówki medycznej, sterylizacja narzędzi, sprzętu stomatologicznego i instrumentów medycznych jest niezbędną czynnością i bardzo ważną częścią pracy wykonywaną każdego dnia przez wykwalifikowane do tego osoby. Pracownik odpowiedzialny za przeprowadzanie procedur dezynfekcji powinien pilnować aby były one aktualne, a każda placówka medyczna powinna przestrzegać obowiązku podejmowania działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych. Poprawnie wykonana dezynfekcja jest gwarancją utrzymania higieny w gabinecie, bezpieczeństwa pacjentów, pracowników i przedłuża żywotność narzędzi.

 

Dezynfekcja sprzętu stomatologicznego i instrumentów medycznych jest złożonym, długotrwałym procesem i ważnym elementem kontroli infekcji. Codziennie używane do wykonywania wszelkich zabiegów instrumenty stomatologiczne, medyczne, chirurgiczne mają styczność z wieloma bakteriami i ustrojami, ich usunięcie wymaga więc profesjonalnych, wyspecjalizowanych do tego środków, które zlikwidują zanieczyszczenia. Zachowując odpowiednie procedury ich zastosowania, dbamy tym samym o ochronę narzędzi przed korozją, przedłużamy ich żywotność i trwałość na wiele lat. Szeroka gama najnowocześniejszych preparatów do dezynfekcji firmy HYGIENE360 PROSEPT zapewnia prawidłowe i skuteczne działanie, a tym samym skuteczną dezynfekcję i bezpieczeństwo gabinetu. HYGIENE360 jako jeden z wiodących na świecie producentów preparatów do dezynfekcji wciąż ulepsza technologię produkcji, a 40-letnie doświadczenie na europejskim i światowym rynku potwierdza, że produkty PROSEPT należą do najlepszych.

 

Dezynfekcja narzędzi wymaga wysokiej jakości, wydajności i szybkiego działania. Prosept Fortis, Prosept Sonic czy Prosept Burs spełniają najwyższe standardy, są wysokowydajne oraz posiadają szerokie spektrum działania aby skutecznie czyścić sprzęt stomatologiczny i chirurgiczny. Antykorozyjne, szybko działające (np. Prosept Burs czy Prosept Sensi już od 15 sekund), gotowe do użycia roztwory do ręcznej dezynfekcji bądź do zastosowania w myjce ultradźwiękowej (jak Prosept Sonic) nie zawierają aldehydów i fenoli, ich aplikacja jest prosta oraz posiadają doskonałe właściwości myjące. Dzięki temu wszelkie narzędzia wielokrotnego użytku mogą być używane przez długi czas, w bezpieczny sposób. Produkty HYGIENE360 posiadają dokładne dane techniczne oraz karty charakterystyki wraz z deklaracjami zgodności. Dokładne opisy i wytyczne środków dezynfekujących pozwalają na określenie przeznaczenia zastosowania produktu a dodatkowe, kolorystyczne oznaczenia opakowań nie pozwalają na ewentualne pomyłki i wskazują na ich docelowe zastosowanie (kolor niebieski – dezynfekcja narzędzi, kolor czerwony – dezynfekcja rąk, kolor żółty – wycisków i urządzeń ssących, kolor zielony – dezynfekcja powierzchni).

 

HYGIENE360 PROSEPT - oznaczenia kolorystyczne produktów do dezynfekcji

 

 

Skala Spauldinga

 

W 1939 r. mikrobiolog Earle Spaulding opracował klasyfikację określania ryzyka zakażenia związanego z użyciem przedmiotów. Uporządkował zagrożenia, rozpoznał trzy poziomy aktywności bakteriobójczej: wysoki, średni i niski. Tym samym, opracował racjonalne podejście do dezynfekcji i sterylizacji w stomatologii oraz medycynie, a jego metoda określania ryzyka infekcji została zachowana i do dziś jest stosowana przez specjalistów ds. kontroli zakażeń oraz przez osoby odpowiedzialne za planowanie metod dezynfekcji i sterylizacji. Spaulding podzielił przedmioty i instrumenty medyczne wielokrotnego użytku na trzy kategorie:

  1. Krytyczne – stanowiące najwyższy poziom ryzyka infekcji. Wszelkie narzędzia mające kontakt z tkanką człowieka muszą być jałowe aby wyeliminować ryzyko zakażeń mikroorganizmami i ryzyko rozprzestrzeniania się chorób. Te wymagają więc dezynfekcji i sterylizacji. Do tej kategorii należą: narzędzia stomatologiczne i instrumenty chirurgiczne, medyczne, wszelkiego rodzaju urządzenia mające kontakt z jałowymi tkankami (np. wszczepy, igły, cewniki naczyniowe).

  2. Półkrytyczne – elementy półkrytyczne wymagają dezynfekcji i sterylizacji wysokiego poziomu aby móc wyeliminować patogeny z poprzedniego pacjenta i zapobiec ich rozprzestrzenianiu. Stanowią średnie ryzyko przeniesienia zakażenia. Elementy te mają kontakt z błonami śluzowymi, nienaruszoną skórą. Należą do nich np. endoskopy, zestawy do intubacji pacjentów.

  3. Niekrytyczne – to te przedmioty niskiego ryzyka, które nie mają kontaktu z tkankami i krwią człowieka, więc ryzyko przeniesienia bakterii i czynników zakaźnych jest znikome. Do tej kategorii należą do nich m.in. stetoskopy do badania pacjentów, kule, rękawy do mierzenia ciśnienia. Do okresowej dezynfekcji przedmiotów, które mają tzw. kontakt z ”suchą skórą” można używać preparatów o niskim stężeniu, wymagają mycia i czyszczenia.

Klasyfikacja Spaulinga

 

Procedura przeprowadzania dezynfekcji

 

  1. Przygotowanie do dezynfekcji. Przed przystąpieniem do procedury dezynfekcji osoba, która będzie ją przeprowadzać powinna być do tego odpowiednio przygotowana: posiadać maskę, fartuch, okulary i rękawice ochronne. Środki ochrony osobistej nie tylko w pełni chronią pracownika przed skażeniem podczas procesu dezynfekcji (mikroorganizmami, bakteriami czy skaleczeniami) ale również nie pozwalają na przenoszenie wszelkich czynników zakaźnych z człowieka na czyszczone instrumenty. Kolejnym elementem poprzedzającym wykonanie dezynfekcji jest przygotowanie roztworu o odpowiednim stężeniu – zgodnie z wytycznymi producenta, w przypadku ręcznej dezynfekcji: w pojemniku do namaczania, np. pojemniku do namaczania wierteł Burs Box czy wanience Prosept służącej do czyszczenia narzędzi i dezynfekcji zanurzeniowej. Najnowszej generacji wanienka, jedyna taka dostępna na rynku: o pojemności 3l i 5l, z możliwością mocowania timera, wyposażona w pokrywę na zawiasach i widoczne oznaczenia objętości, z wyjmowanym do płukania sitkiem ułatwią pracę. HYGIENE360 PROSEPT - akcesoria

  2. Dezynfekcja. Zgodnie z wytycznymi Organizacji Bezpieczeństwa, Aseptyki i Prewencji (OSAP) ważnym jest aby w każdym gabinecie wyznaczyć miejsce do wykonania procesu dezynfekcji. Miejsca, do którego natychmiast po przeprowadzonym zabiegu trafią zanieczyszczone narzędzia, gdzie zostaną namoczone w odpowiednim detergencie. Takie natychmiastowe działania pozwolą zapobiec zasychaniu krwi i ciał obcych na narzędziach, a tym samym przyspieszą proces dezynfekcji (bez konieczności ręcznego czyszczenia narzędzi z pozostałości). Użyty środek myjąco-dezynfekujący zadba o to aby tkanki obce, krew czy ślina nie stanowiły zagrożenia dla otoczenia. Całkowicie zanurzone w roztworze narzędzia, po upływie wymaganego czasu należy wyjąć, dokładnie wymyć, wypłukać wodą i wysuszyć. Niektóre z instrumentów stomatologicznych wymagają dezynfekcji i mycia w myjce ultradźwiękowej (np. z użyciem wysokowydajnego koncentratu Prosept Sonic). Proces ten wygląda podobnie jak w przypadku dezynfekcji ręcznej: rozłożone i zanurzone w roztworze narzędzia w myjce, po upływie wyznaczonego czasu należy wyjąć, wypłukać i rozłożyć do wysuszenia. Po przeprowadzonej dezynfekcji, pracownik na protokole dezynfekcyjnym dokładnie opisuje godzinę przeprowadzonej dezynfekcji, nazwę i ilość użytego roztworu, czas trwania zabiegu.

  3. Sterylizacja. Dezynfekcja nie może zastąpić sterylizacji. Sterylizacja jest procesem polegającym na zniszczeniu wszystkich drobnoustrojów znajdujących się w określonym materiale lub miejscu. Uprzednio przygotowane procesem dezynfekcji narzędzia, spakowane w specjalnie, przeznaczone do dalszego procesu torebki lub rękawy papierowo-foliowe umieszcza się w autoklawie, w którym dochodzi do procesu sterylizacji metodą fizyczno-termiczną, czyli tzw. parową. Jest to najpopularniejsza metoda sterylizacji narzędzi wykonywana w gabinetach stomatologicznych. Przeprowadzana w autoklawie sterylizacja parą wodną wymaga odpowiedniej temperatury i czasu w zależności od rodzaju wyjałowionych materiałów. Po zakończonym procesie sterylizacji, narzędzia należy przechowywać w wyznaczonych do tego miejscach, gdzie są gotowe do ponownego użycia. Należy pamiętać aby monitorować proces i poziom sterylizacji. Dostępne na rynku wskaźniki biologiczne i wskaźniki chemiczne pozwalają na kontrolowanie procesu sterylizacji.

 

Podstawą działań w zakresie kontroli zakażeń w gabinecie stomatologicznym jest dokładne czyszczenie, dezynfekcja i sterylizacja narzędzi. Prawidłowy dobór preparatów (np. firmy HYGIENE360), użycie ich zgodnie z instrukcją i przeznaczeniem pozwolą na kontrolę infekcji. Zakażeniom w gabinetach można skutecznie zapobiegać monitorując wysoką jakość bezpieczeństwa wykonywanych usług. Przestrzeganie procedur higienicznych, odpowiednie wyposażenie gabinetów stomatologicznych i przeszkoleni w zakresie profilaktyki zakażeń pracownicy, wszystko to pozwoli zachować gabinet w należytym stanie sanitarno-epidemiologicznym.

HYGIENE360 PROSEPT - produkty do dezynfekcji

Pełna gama produktów do dezynfekcji PROSEPT HYGIENE360 jest stale dostępna w naszym sklepie do którego serdecznie zapraszamy. Jako główny importer produktów marki PROSEPT na Polskę oferujemy konkurencyjne ceny, zapewniamy krótkie terminy realizacji zamówień, doradzamy w wyborze produktów. Zapraszamy do stałej współpracy gabinety stomatologiczne i placówki medyczne.