1 lutego 2020
Koronawirusy – zagrożenia, ochrona i dezynfekcja.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) jak również chińskie władze sanitarne potwierdzają, że wywołująca zapalenie płuc nowa odmiana koronawirusa 2019-nCoV może się rozprzestrzeniać między ludźmi. Koronawirus 2019-nCoV jest wirusem odpowiedzialnym za obecną epidemię zakażeń układu oddechowego w Wuhan, w Chinach i tam po raz pierwszy został zidentyfikowany.

 

Koronawirusy geneza.

Koronawirusy to rodzaj wirusów z rodziny Coronaviridae, podrodzina Coronavirinae, rząd Nidovirales. Wyodrębnia się ich cztery rodzaje: alfa-, beta-, delta- jak również gamma-koronawirusy (łac. Alphacoronavirus, Betacoronavirus, Deltacoronavirus i Gammacoronavirus). Nosicielami poszczególnych gatunków mogą być ssaki (w tym ludzie) lub ptaki. Koronawirusy posiadają osłonkę oraz pojedynczą nić RNA o symetrii helikalnej i polarności dodatniej. Nazwa pochodzi od łacińskiego corona, oznaczającego koronę lub wieniec. Wynika to z faktu, że osłonki wirusów pod mikroskopem elektronowym posiadają widoczne struktury przypominające koronę.

Koronawirusy powodują u zwierząt choroby układu oddechowego, nerwowego, narządów wewnętrznych jak również układu pokarmowego. Obecnie wyróżnia się siedem gatunków koronawirusów wywołujących infekcję u człowieka. Większość z nich (229E, OC43, NL63, HKU1) powoduje niegroźne infekcje układu oddechowego, dlatego ich przebieg jest łagodny. Uważa się, że wspomniane koronawirusy powodują około 20% wszystkich przeziębień. Kolejny, dużo groźniejszy, gatunek ludzkiego koronawirusa, zidentyfikowano w 2002 roku w chińskiej prowincji Kwantung (Guangdong). Wirus SARS-CoV, nazywany tak od wywoływanego przez niego zespołu ciężkiej niewydolności oddechowej (Severe Acute Respiratory Syndrome), spowodował epidemię zachorowań i 775 zgonów. Do koronawirusów należy również MERS-CoV (The Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus), który od września 2012 roku wykryto u ponad 40 osób, z czego połowa zmarła. Obecnie nie są dostępne żadne szczepionki, które mogłyby zapobiegać zarażeniu koronawirusami, dlatego jedynym skutecznym sposobem zapobiegania zakażeniom jest profilaktyka.

 

Koronawirusy przenoszenie.

Koronawirusy mogą przenosić się od zwierząt na ludzi poprzez kontakt z wydzielinami: moczu, kale, wydzielinie dróg oddechowych i mleku zakażonego zwierzęcia. Pomiędzy ludźmi wirus przenosi się drogą kropelkową, czyli podczas kaszlu i kichania przez bezpośredni kontakt z osoba zarażoną. Koronawirus 2019-nCoV, który zaatakował po raz pierwszy w Wuhan w środkowych Chinach, rozprzestrzenia się z wyjątkową szybkością. Objawy zakażenia koronawirusem 2019-nCoV są zbliżone do ciężkiej grypy albo zapalenia płuc, takie jak: gorączka, dreszcze, bóle mięśniowe, katar, kaszel oraz duszności. Przyczyną zgonu zarażonego jest najczęściej niewydolność oddechowa jak również niewydolność wielonarządowa. Okres wylęgania koronawirusa to około 5 dni. Nie ma leku przeciwwirusowego, który byłby zalecany do leczenia zakażenia koronawirusem 2019-nCoV. Wobec chorych stosuje się leczenie objawowe.

 

Zapobieganie

Najlepszym sposobem uniknięcia zachorowania jest unikanie kontaktu z wirusem, dlatego należy unikać bezpośredniego kontaktu z osobami chorymi. Należy pamiętać o zasłanianiu w trakcie kaszlu i kichania nosa i ust (najlepiej chusteczką jednorazową), często myć ręce. Nie należy brudnymi dłońmi dotykać ust, oczu oraz nosa. Podczas podróży warto stosować żel antybakteryjny lub chusteczki jednorazowe z dodatkiem alkoholu do dezynfekcji dłoni. Należy unikać kontaktów zarówno ze zwierzętami jak i ich wydalinami. Osoby podróżujące do rejonów, w których występuje wirus, powinny stosować się do zaleceń zamieszczonych na stronie WHO.

Istnieje realne zagrożenie zarażeniem koronawirusem 2019-nCoV, szczególnie w placówkach służby zdrowia i gabinetach stomatologicznych, dlatego nie można tego zagrożenia bagatelizować.

Jednym z najważniejszych środków zapobiegawczych ograniczających ryzyko zakażenia jest odpowiednio przeprowadzana dezynfekcja zarówno sprzętu medycznego jak i całego gabinetu stomatologicznego (wyposażenie, ściany, podłogi itd.). Produkty biobójcze oraz wyroby medyczne do dezynfekcji wykazujące skuteczne działanie wobec: poliovirus, norovirus i adenowirus (pełne działanie wirusobójcze) są również skuteczne wobec koronawirusów. Stosując odpowiednie środki dezynfekcyjne oraz procedury ich zastosowania redukujemy zagrożenie zarażeniem praktycznie do zera.

W ofercie Higiena-Dent znajduje się szeroki zakres wyrobów medycznych do dezynfekcji w gabinetach stomatologicznych skutecznych wobec koronawirusów:

HYGIENE360 - środki do dezynfekcji PROSEPT, skuteczne na wszelkie koronawirusy.

mgr inż. Krzysztof Kapczyński

SpecChem Firma Konsultingowa

Konsultant Higiena-Dent ds. Wyrobów Medycznych do dezynfekcji