7 lipca 2020
Dezynfekcja w gabinecie stomatologicznym.

Prowadząc gabinet stomatologiczny trzeba spełniać szereg wymogów.

Jednym z ważnych elementów jest obowiązek „podejmowania działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych” (Dz. U. 2018. 15 rozdział 3 art. 11).

Bakterie, wirusy, grzyby, spory wszyscy jesteśmy narażeni na styczność z tymi drobnoustrojami, które mogą być przenoszone różnymi drogami. Chodź są niewidoczne gołym okiem, mogą wyrządzić wiele szkód, dlatego też tak ważne jest zapobieganie rozprzestrzeniania się mikroorganizmów.

Skuteczną metodą w profilaktyce zakażeń jest dezynfekcja. Dezynfekcja jest procesem niszczenia drobnoustrojów chorobotwórczych i ich przetrwalników, wyniku której utrzymamy gabinet w wymaganym stanie sanitarno-epidemiologicznym.

Dezynfekcje możemy podzielić na:

Gwarancją utrzymania higieny w gabinecie jest stosowanie się do procedur medycznych oraz stosowanie właściwych środków do dezynfekcji np. firmy HYGIENE360 – PROSEPT.

PROSEPT® Fortis 1l

Każdy gabinet stomatologiczny powinien posiadać zestaw następujących procedur:

  1. dezynfekcji i mycia narzędzi oraz sprzętu medycznego wielokrotnego użytku,
  2. dezynfekcji i mycia obrotowych narzędzi stomatologicznych,
  3. dezynfekcji i sterylizacji końcówek stomatologicznych,
  4. dezynfekcji małych i trudno dostępnych powierzchni,
  5. dezynfekcji powierzchni skażonych materiałem organicznym,
  6. higienicznego mycia i pielęgnacji rąk,
  7. higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk,
  8. mycia i dezynfekcji systemów ssących i ślinociągowych,
  9. mycia i dezynfekcji twardych, zmywalnych powierzchni,
  10. dezynfekcji wycisków stomatologicznych.

Ważne, aby w każdym gabinecie stomatologicznym była osoba odpowiedzialna za prowadzenie procedur dezynfekcji oraz pilnowała aby były one aktualne.

Środki do dezynfekcji powinny być dopuszczone do obrotu, posiadać deklarację zgodności z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy 93/42 EWG, kartę charakterystyki. Trzeba wybierać profesjonalne środki przeznaczone do gabinetów stomatologicznych. Nie wolno stosować jednego środka do wszystkich procedur dekontominacji.

Przygotowanie gabinetu do pracy to przede wszystkim odkażanie wszystkich powierzchni które mogły mieć kontakt z osoba chorą lub z jej wydzielinami ale także unitu stomatologicznego, asystorów jak również klamek, parapetów oraz podłogi. Dzięki takim działaniom kolejny pacjent jest w pełni chroniony.

Istotna czynnością jest dezynfekcja rąk. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) naświetla jak dużym problemem jest niewłaściwa higiena rąk w opiece medycznej. Zbyt szybkie wykonywanie tej czynności lub użycie zbyt małej ilości płynu spowoduje, że nie zniszczymy zarazków znajdujących się na naszych dłoniach. A to nasze dłonie są głównym narzędziem pracy i to one mogą transmitować zarazki z miejsca na miejsce.

Dlatego też należy stosować się to wytycznych WHO takich jak:
– technika higienicznego mycia rąk,
– technika chirurgicznego mycia rąk,
– 5 momentów dezynfekcji rąk.

Zagrożenia biologiczne w placówkach medycznych pojawiają się praktycznie przy każdej okoliczności, więc dezynfekcja jest bardzo ważną czynnością. Bezpieczny gabinet w obecnych czasach to priorytet. Chrońmy siebie, personel medyczny i pacjentów.

Agnieszka Górniak
Konsultant w dziedzinie dezynfekcji w Higiena Dent