30 grudnia 2019
Mikroorganizmy patogenne i ich zwalczanie
Do mikroorganizmów patogennych (wywołujących choroby) zaliczamy: niektóre rodzaje bakterii i grzybów oraz wirusy. Bakterie są …
Więcej